Musim perayaan menjelang tiba dan ini peluang anda untuk menikmatinya dengan lebih banyak wang!

AL-LECCA dengan bangganya memperkenalkan

Bonus suku tahunan

Yang pertama untuk semua pengedar

Dapatkan tambahan Bonus Tunai 1% daripada jumlah jualan syarikat pada suku tahun ke-2 2022 (1 April – 30 Jun 2022)

Anda layak untuk mendapatkan bonus ini jika anda membeli produk bernilai minimum RM10,000 dalam 3 bulan ini

Daftar dan sertai kami sekarang!

Terma & Syarat

  • Bonus tunai dan jumlah jualan dikira berdasarkan jualan dari 1 April 2022 hingga 30 Jun 2022, termasuk tarikh kedua-duanya.

  • Terpakai kepada semua Pengedar AL-LECCA yang membuat jualan peribadi minimum RM10,000 dalam tarikh berkenaan.
  • Terpakai untuk pembelian atau penjualan produk AL-LECCA melalui Applikasi DCD sahaja.
  • Bonus Tunai akan dibahagikan kepada semua Pengedar yang layak secara sama rata.
  • Bonus ini akan dibayar pada atau sebelum 15 Ogos 2022.
  • Pengedar yang layak akan dimaklumkan/dihubungi melalui e-mel dan/atau telefon yang didaftarkan dalam Aplikasi DCD.
  • DCD (M) Sdn. Bhd. (AL-LECCA) berhak untuk menukar terma dan syarat ini pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu.

  • Semua keputusan adalah muktamad. DCD (M) tidak akan melayan sebarang rayuan untuk keputusan bonus suku tahun.

  • Dengan mengambil bahagian dalam bonus suku tahunan, DCD (M) Sdn Bhd mempunyai hak untuk menggunakan gambar atau video pihak yang mengambil bahagian untuk tujuan pemasaran.